Konaklama Hizmeti Satış Sözleşmesi

                                                                                                                              KONAKLAMA HİZMETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1/a - İşbu sözleşme bir tarafta, Altınova orta Mah. Perge sok. No.7/A/9 Kepez/ANTALYA adresinde mukim C Suites Antalia  (ileride “OTEL” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, telefon aracılığıyla kişisel bilgilerini vermek ve bu bilgileri onaylamak suretiyle beyanda bulunan kişi (ileride “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile aşağıdaki şartlarla akdetmiş bulunmaktadır.

1/b - OTEL ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMET VE SÜRE

2/a - İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (ileride “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Taraflar’ı işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2/b - İşbu Sözleşme’nin konusu, OTEL tarafından sağlanmakla yükümlü olunan konaklama hizmetinin MÜŞTERİ tarafından belirtilen tarihlerde satın alınması olup, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

2/c - İşbu Sözleşme’de yer alan hükümler çerçevesinde, OTEL ve MÜŞTERİ aşağıda açıklanan hizmetleri karşılıklı olarak (ayrı ayrı ve her biri “Hizmet”, birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır.) sunmayı kabul ve taahhüt eder.

2/d - MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini kabul ve beyan eder.

2/e - İşbu Sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresinin bitimiyle birlikte herhangi bir bildirime lüzum olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. İhtilaf olması halinde, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

      3-  OTEL HAKKINDA

3/a –  Altınova orta Mah. Perge sok. No.7/A/9 Kepez/ANTALYA kurulu olan tesis 1+1 suit eşyalı daire konseptinde hizmet vermektedir.

      4-  ÖDEME, ÖDEME ŞEKLİ VE FATURALAMA

4/a - İşbu Sözleşme kapsamında OTEL tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak HİZMET’e ilişkin toplam ücrete KDV dahildir.

 

4/b - İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi anında, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu kredi kartı bilgileriyle birlikte OTEL’e HİZMET bedelini tahsil etme yetkisi verilmiş kabul edilecektir. Ödeme, MÜŞTERİ’nin telefon aracılığıyla vereceği kredi kartı bilgileri ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder.

 

4/c - MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

4/d - Ödeme gerçekleştikten sonra, talep edilmesi halinde, MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail 

adresine rezervasyon ile ilgili belgeler gönderilecektir.

 

4/e - MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken e-arşiv fatura olarak düzenlenir 

MÜŞTERİ faturasının iletileceği e-mail adresini OTEL’E doğru olarak bildirmekle mükelleftir. 

MÜŞTERİ OTEL’le irtibata geçerek faturasının başkaca bildireceği bir e-mail adressine 

gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması ve alıcının e-mail adresinin belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

  1. -  KONAKLAMA ŞEKLİ

5/a - OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ve konaklayacak olan kişi sayısını tam olarak ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu HİZMET bilgileri ile kimlik bilgileri kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin konaklayacak kişi ve kişi sayıları hakkında yanlış bilgi vermesinden doğacak iptal ve ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5/b - OTEL’e kabul saati 14.00’dır. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ odasını 14.00’dan önce almak istediği takdirde, odaların uygunluk durumuna göre ve mümkün olması halinde oda başına 1 günlük ücret ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5/c - HİZMET süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 12.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 12.00’dan sonra teslim edilmesi halinde oda başına bir gecelik oda ücretine denk gelen ek ödemenin hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5/d - MÜŞTERİ, HİZMET süresini uzatmak isterse, Sözleşme’nin bitiş tarihinden en az 1 gün önce OTEL’e bildirecek, HİZMET’in verilebilmesinin mümkün olması halinde güncel fiyat üzerinden ödeme yapacağını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5/e - MÜŞTERİ, HİZMET süresi boyunca evcil hayvan ile otele giriş yapamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5/f - MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5/g – MÜŞTERİ odasında MÜŞTERİ’nin kullanımına sununmuş OTEL’in demirbaşlarına kayıtlı 

olan tüm malzemeyi azami dikkat ve özenle kullanmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin kullanımından dolayı zarar gören demirbaşların tazminini MÜŞTERİ çıkış esnasında defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5/h – OTEL’de MÜŞTERİ’nin kullanımı için tüm emtiaların, MÜŞTERİ tarafından gerekli özen gösterilerek ve dikkatli kullanılmamasından ve kullanım hatalarından kaynaklanan kazalar, yaralanmalar, sakatlık ve ölüm gibi hallerden kullanan yani MÜŞTERİ münferiden sorumlu olup. Bu tür öngörülebilen ve ya öngörülemeyen kaza hallerinde MÜŞTERİ tüm sorumluluğu kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5/L – OTELde MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulmuş olan fırın, ocak, keetle, çaycı, ,kahve makinası, saç kurutma makinası, ütü, ve bilumum elektrikli eşyaların doğru kullanılmamasından, açık unutulmasından ve kullanım hatalarından dolayı meydana gelecek eşyanın kendisinde, diğer eşyalarda, odada, diğer odalarda konaklayanların şahsi eşyalarında ve OTEL’de meydana gelecek her türlü zararı defaten karşılamayı MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

           6 - REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL, İADE VE DİĞER KONAKLAMA KOŞULLARI

 

6/a - MÜŞTERİ, satın almış olduğu HİZMET değişikliği için yazılı veya sözlü olarak OTEL’e bildirimde bulunabilir. Değişiklik, OTEL tarafından MÜŞTERİ’ye rezervasyon sırasında verilen rezervasyon numarası ile gerçekleştirilir, tüm iptal ve değişiklikler e-mail yolu ile yapılır MÜŞTERİ’nin OTEL’e ait olan info@csuitesantalia.com e-mail adresine göndereceği e-maile OTEL yine e-mail yolu ile cevap verir. İptal ve değişiklik koşulları iş bu sözleşmenin 6. (altıncı) maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir. 

 

6/b - MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç HİZMET’in başlayacağı günden 15 (on beş) gün öncesine kadar OTEL’e bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin belirtilen tarihten sonra bildireceği değişiklik taleplerinin yerine getirilmesinde OTEL, müsait ligi doğrultusunda  kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

 

6/c - MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanabilecek fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

 

6/d – MÜŞTERİNİN kendisinin yada  beraberinde konaklayacaklardan birinin, vefatı yada mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, MÜŞTERİ’nin kendisinin yada  1.derecede yakınlarının tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemesi halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon iptali ancak OTEL’e giriş tarihinden  15 gün  gün öncesine kadar kesintisiz olarak MÜŞTERİ’ nin ödeme yaptığı yol ile geriye iade edilir. Bu hususta taraflar Türk Ticaret Kanunu ve Tüketici Koruma Kanununun Emredici Hükümlerine uyarlar. 

 

6/e - HİZMET başlangıç tarihine, 15 gün ve daha fazla süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır.

 

6/f - İptal edilebilir rezervasyonlarda HİZMET başlangıç tarihine 5 günden az  (5 gün dâhil)süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde  HİZMET bedelinin %100’ünden bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek kalan tutar iade edilecektir.

 

 

6/g -  İptal edilemez rezervasyonlarda rezervasyon yapıldığı andan itibaren Otel rezervasyon bedelininin %100’ünü tahsil edebilir ve bu tip rezervasyonlarda iptal edilme durumu olsa dahi MÜŞTERİ rezervasyon bedelinin %100 ‘ünü ödemekle yükümlüdür.

 

6/h -  HİZMET başladıktan sonra müşteri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan hükümler hariç olmak üzere herhangi bir geçerli sebep bildirmeksizin otelden ayrılması halinde bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

6/L - Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza, doğal afet, salgın hastalıklar vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak MÜŞTERİ tarafından OTEL’e bildirildiği takdirde, peşin satışlar için peşin satış işlem komisyonları mahsup edilerek, talebin bildirilmesini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde; taksitli satışlar için ise bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek belirlenen taksit bedeli ve tarihine göre MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır. İptal ve iade taleplerinin gerçekleştirilmesinde işbu Sözleşme’nin (6.) maddesinin 5. 6. 7. ve

8. bentlerindeki hükümleri saklıdır.

 

6/k - Dünya Sağlık Örgütü tarafından ya da sağlık bakanlığı tarafından belirlenen, küresel yada bölgesel salgın niteliği taşıyan durumlar nedeniyle yapılacak iptal ve değişikliklerde ilgili bakanlıklar tarafından belirlenen kurallar geçerli olacaktır.

 

6/L - Dünya Sağlık Örgütü tarafından ya da sağlık bakanlığı tarafından belirlenen, küresel ya da bölgesel salgın niteliği taşıyan durumlar nedeniyle otel açılış ve kapanış tarihlerinde değişiklik yapma yada hizmet kriterlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikten dolayı müşteri herhangi bir tazminat ve cezai şart talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu değişiklikten dolayı müşteriye ödeme iadesi bildirimden itibaren ilgili bakanlıklarca belirlenen kriterler ile 30 iş günü içerisinde yapılacaktır.

 

6/m - Müşteri tarafından satın alınması halinde işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan “Rezervasyon İptal ve Değişikliklerine İlişkin Ek Güvence Paketi” hükümleri saklıdır.

 

       7 – UYUŞMAZLIK HALİ

 

7/a - İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; feshe kadar tahakkuk eden haklar ve yükümlülükler ya da fesihten sonra yürürlüğe gireceği ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirlenen her türlü hak ve yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm diğer hakları ve yükümlülükleri kendiliğinden sona erecektir.

 

7/b - İşbu Sözleşme’den TARAFLAR’a verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir. TARAFLAR’dan birinin, diğer tarafın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. İşbu Sözleşme gereğince, TARAFLAR’ca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.

 

7/c - OTEL, MÜŞTERİ’ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen, MÜŞTERİ ile OTEL arasındaki ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda MÜŞTERİ’nin Tüketici Hakem Heyetlerine ve / veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MÜŞTERİ, bu kurumlara başvurmadan önce taleplerini OTEL’e yazılı olarak iletmesi iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir. MÜŞTERİ, OTEL’in sunduğu HİZMET’in kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

               8 - DİĞER HÜKÜMLER

 

8/a - Otelde konaklayan müşteri konaklama süresi ve devamındaki talep ve şikâyetleri ile ilgili öncelikle otel yönetimine müracaat ederek hazırlanmış formları doldurur. Müşteri tarafından işbu formların doldurması halinde otel tarafından makul süre içinde değerlendirme yapılır. İşbu değerlendirme neticesinde makul süre içinde otelin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmete uygun taleplerin çözümlenmemesi ve şikâyetlerin giderilmemesi halinde müşterinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tüketici mahkemeleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma hakkı saklıdır.

 

8/b - Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.

 

8/c - OTEL, bayram, yeni yıl vb. özel ve resmi tatil günlerinde özel etkinlikler düzenleme hakkını ve düzenlediği etkinliklerin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

8/d - İşbu sözleşmenin imzalanması ve ya online satın alma işlemi esnasında onaylanması ile müşteri otele ait internet sitesi ve tanıtım broşürlerinde yer alan bilgi ve görselleri incelediğini ve bu hususta kendisine ön bilgilendirmenin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

8/e - Müşteri otelde konaklama süresi içinde otel personellerine hakaret etmesi, insancıl tavırlar dışında davranması, otel demirbaşlarına zarar vermesi, otelde konaklayan diğer müşterileri rahatsız etmesi halinde meydana gelecek zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hususta otelin talep ve dava hakları saklıdır.

 

8/f - Müşteri otelden ayrıldıktan sonra gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir belgeye dayanmayan iddialarla otel hakkında sosyal mecralarda olumsuz yorumlarda bulunması halinde meydana gelecek zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu hususta otelin talep ve dava hakları saklıdır.

 

8/g - İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

 

8/h - MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı defaten ödemeyi,  kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8/ı - MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, cctv kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8/j - İşbu Sözleşme, Hizmetler ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve her iki Tarafça yazılı veya sözlü olarak yapılmış olan diğer tüm anlaşma ve mutabakatların yerine geçer. Gizlilik Sözleşmesi, Rezervasyon İptal ve Değişikliklerine İlişkin Ek Güvence Paketi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 

8/k – İşbu sözleşmeden dolayı doğacak tüm uyuşmazlıklarda ANTALYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.